น้ำมันดิบ กับการกลั่นน้ำมันดิบเรามารู้วิธีกลั่นกันดีกว่า

การกลั่น น้ำมันดิบ

และในวันนี้ เราก็จะมาทำความรู้จักกับการกลั่น น้ำมันดิบ กันดีกว่า ว่าการกลั่นน้ำมันดิบนั้น ทำกันยังไง ทำด้วยวิธีไหน เรามาอ่านไปพร้อมกันดีกว่า

น้ำมันดิบ กับการกลั่นน้ำมันดิบเรามารู้วิธีกลั่นกันดีกว่า

การกลั่นน้ำมันดิบคือ จะเป็นการย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม หรือออกเป็นส่วนต่างๆ โดยกระบวนการกลั่น (Distillation) จะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และซับซ้อน น้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันนั้น ไม่เพียงแต่จะถูกแยกออกเป็นส่วนต่างๆ เท่านั้น โรงกลั่นน้ำมันอาจผลิตน้ำมัน แก๊ส และเคมีภัณฑ์ ที่แตกต่างกันออกมาได้มากมายถึง ๘๐ ชนิด

เนื่องจากในน้ำมันดิบประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนับร้อยชนิด ดังนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงได้ ก่อนอื่นก็ต้องนำไปแยกสารออกจากกันจนใช้ประโยชน์ได้เสียก่อน การแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ที่ผสมกันอยู่ในน้ำมันดิบออกจากกัน โดยจะเป็นการใช้วิธีการกลั่นลำดับส่วนในหอกลั่นบรรยากาศ แต่ก่อนนำน้ำมันดิบเข้ากลั่นต้องแยกน้ำและเกลือแร่ที่ปนอยู่ออกเสียก่อน วิธีการกลั่นก็คือ ให้ความร้อนจนสารในน้ำมันดิบเกือบทั้งหมดระเหยพร้อมๆ กัน เมื่อไอของสารขึ้นไปบนหอกลั่น ไอของสารแต่ละชนิดจะควบแน่นเป็นส่วนๆ ตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือดที่แตกต่างกัน

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนบางชนิดมีจุดเดือดใกล้เคียงกันมาก จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ไม่บริสุทธิ์แต่มีสารหลายชนิดปนกันอยู่ ในการกลั่นน้ำมันดิบการเลือกช่วงอุณหภูมิเพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของโรงกลั่น ว่าต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

น้ำมันดิบ กับการกลั่นน้ำมันดิบเรามารู้วิธีกลั่นกันดีกว่า

หน่วยกลั่นน้ำมันดิบ (Topping Unit, TPU)
ทำหน้าที่แยกน้ำมันดิบเป็นน้ำมันกึ่งสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ตามคุณสมบัติจุดเดือด
หน่วยแยกแก๊ส (GAS Recovery Unit)
ทำหน้าที่รวบรวมแก๊สที่เกิดจากกระบวนการกลั่นต่างๆ แล้วแยกออกเป็นแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ แก๊สหุงต้ม และน้ำมันแนฟทาเบา
หน่วยกำจัดกำมะถันในแก๊สเชื้อเพลิง
(Fuel GAS Treating Unit , FGTU)
ทำหน้าที่กำจัดกำมะถันในแก๊สเชื้อเพลิงโดยใช้สารละลายด่างอ่อน (Amine Solution) เป็นตัวช่วย
หน่วยกำจักแก๊สกำมะถันในแก๊สหุงต้ม
(LPG Merox Unit, LPGU)
ทำหน้าที่เปลี่ยนกำมะถันประเภทเมอร์แคปแทน (Mercaptan) ในแก๊สหุงต้มเหลวให้กลายเป็นไดซัลไฟด์
หน่วยผลิตกำมะถัน (Sulfur Recovery Unit)
ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปกำมะถันที่แยกจากแก๊สเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเจือปนอยู่ให้เป็นกำมะถันเหลว
หน่วยกำจัดกำมะถันในน้ำมันแนฟทา
(Naphtha Pretreating Unit, NPU)
ทำหน้าที่กำจัดกำมะถันในน้ำมันแนฟทาโดยใช้ความร้อนและตัวเร่งปฎิกิริยา
หน่วยไอโซเมอร์ไรเซชั่น
(Light Naphtha Isomerization Unit, LN-ISOU)
ทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันแนฟทาเบาให้เป็นโครงสร้างที่มีค่าออกเทนสูงขึ้น
หน่วยรีเฟอร์มเมอร์ (Cataltic Reforming Unit, CRU)
ทำหน้าที่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมันแนฟทาหนัก ให้เป็นโครงสร้างที่มีค่าออกเทนสูงขึ้น
หน่วยผลิตน้ำมันเครื่องบิน
(Kerosene Treating Unit, KTU)
ทำหน้าที่เปลี่ยนกำมะถันประเภทเมอร์แคปแทนในน้ำมันก๊าดให้กลายเป็นไดซัลไฟด์ อีกทั้งปรับสภาพเป็นน้ำมันเครื่องบิน
หน่วยผลิตดีเซลกำมะถันต่ำ
(GAS Oil Hydrodesuifurization Unit , GO – HDSU)
ทำหน้าที่กำจัดกำมะถันออกจากน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel)

น้ำมันดิบ กับการกลั่นน้ำมันดิบเรามารู้วิธีกลั่นกันดีกว่า