พลังงานทางเลือก เพื่อช่วยโลก

พลังงานทางเลือก เพื่อช่วยโลก

และสำหรับในวันนี้ เว็บของเราเว็บ petroreal จะมีบทความๆดี บทความรักโลกมาฝากทุกๆคนกัน โดยจะเป็น พลังงานทางเลือก พลังงานที่จะมาช่วยโลก ทำให้โลกปลอดภัยกันดีกว่า

พลังงานทางเลือก เพื่อช่วยโลก

HVO

น้ำมันพืชเติมไฮโดรเจน หรือ HVO เป็นวิธีใหม่ในการผลิตเชื้อเพลิงดีเซลแบบชีวภาพคุณภาพสูง โดยที่ไม่ต้องลดทอนประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์สำหรับเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ อุปกรณ์บำบัดไอเสีย หรือระบบการปล่อยไอเสียแต่อย่างใด

HVO สามารถผลิตได้จากหลายแหล่ง เช่น น้ำมันที่ใช้แล้ว น้ำมันเรพซีด น้ำมันปาล์ม หรือไขมันสัตว์ การใช้แหล่งพลังงานเหล่านี้มีผลอย่างยิ่งต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐานแล้ว ระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างเหมาะสมได้มากถึง 90%

ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล (หรือ FAME – Fatty Acid Methyl Ester) สามารถผลิตจากทรัพยากรหลายประเภท เช่น เรพซีด พืช และน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว นอกจากนี้ ไบโอดีเซลยังมีข้อดีตรงที่เป็นของเหลว และสามารถจัดหาได้ในปริมาณมาก

โดยหลักแล้ว ไบโอดีเซลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะใช้ผสมกับดีเซล หรืออยู่ในรูปไบโอดีเซลบริสุทธิ์ 100 % เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐานแล้ว มีการประมาณการว่าระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างเหมาะสมได้มากถึง 66%

ก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้จากหลายแหล่ง แต่วิธีที่ประหยัดและยั่งยืนที่สุดก็คือ การใช้ขยะหรือของเสียในท้องถิ่น ก๊าซชีวภาพมีโมเลกุลเดียวกันกับก๊าซธรรมชาติ แต่ก๊าซชีวภาพสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติเป็นฟอสซิล คุณสามารถใช้งานเชื้อเพลิงทั้งสองประเภทนี้ได้พร้อมกัน

ก๊าซธรรมชาติแบบเหลว/ก๊าซชีวภาพแบบเหลวคือก๊าซมีเทนที่ทำให้เย็นลงจนมีสถานะเป็นของเหลว ความจุพลังงานเชิงปริมาตรใน LNG เมื่อเทียบกับดีเซลนั้นเท่ากับ 1:1.7 เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐานแล้ว มีการประมาณการว่าระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างเหมาะสมได้สูงถึง 90%

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติคือก๊าซมีเทนที่พบในโพรงเปลือกโลก โดยสกัดมาจากการทับถมของก๊าซที่แยกออกมา หรือเกี่ยวข้องกับการสกัดน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิล แต่เนื่องจากก๊าซมีเทนมีอะตอมคาร์บอนเพียงอะตอมเดียว ปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกมาในระหว่างการเผาไหม้จึงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐาน

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซชีวภาพสามารถใช้ร่วมกันได้ เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐานแล้ว มีการประมาณการว่าระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างเหมาะสมได้สูงถึง 20%

ไบโอเอธานอล

ไบโอเอธานอลคือ เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในระบบขนส่งสำหรับทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะสามารถรองรับปริมาณการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีจำนวนมากและสร้างความยั่งยืนในอนาคต ข้อได้เปรียบหลักของไบโอเอธานอลคือ คุณสมบัติที่เป็นของเหลวและมีให้ใช้งานเป็นจำนวนมากทั่วโลก

โดยสามารถผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติหลากหลายชนิด เช่น อ้อย ข้าวสาลี และข้าวโพด นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ของเสียที่เป็นแป้งหรือน้ำตาล เช่น เซลลูโลสหรือขนมปังได้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ไบโอเอธานอลยังผลิตได้ง่าย แม้แต่ในระดับขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐานแล้ว มีการประมาณการว่าระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างเหมาะสมได้สูงถึง 90%

ไฮบริด

ระบบไฮบริดจะใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับเชื้อเพลิงชีวภาพ ระบบนี้ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงลงอย่างมาก ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้มีการปล่อยไอเสียออกมาน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังช่วยลดเสียงรบกวน ซึ่งทำให้รถไฮบริดได้รับสิทธิพิเศษอย่างเช่นการได้รับสิทธิ์ในการขับขี่ในเมืองช่วงเช้า ค่ำ หรือกลางคืน

การจัดส่งในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ใช้เวลาขับขี่น้อยลง ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง และลดการปล่อย CO2 และยังเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้รถด้วย เมื่อเทียบกับดีเซลมาตรฐานแล้ว ระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างเหมาะสมได้มากถึง 92%