ไบโอดีเซล B100 คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า

ไบโอดีเซล B100 คืออะไร
ในวันนี้ เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า

และสำหรับในวันนี้นั้น เว็บของเรานั้นเว็บ petroreal.info ก็จะมีบทความดีๆมาฝากทุกๆคนกัน โดยสำหรับในวันนี้ เว็บของเราจะมีบทความเกี่ยวกับ ไบโอดีเซล มาฝากทุกๆคนกัน

ไบโอดีเซล B100 คืออะไร เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า

เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่เกิดจากผสมระหว่างน้ำมันดีเซลจากปิโตเลียมเข้ากับวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้พลังงาน โดยวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นทรัพยากรหมุนเวียน โดยจัดเป็นสารพวกเอสเทอร์ (ester) โดยนำน้ำมันดังกล่าวไปผสมกับแอลกอฮอล์ (เช่น เมทานอล หรือ เอทานอล) และมีด่างเป็นตัวทำปฏิกิริยา จะได้กรดไขมันออกมา เรียกว่า fatty acid methyl ester และสารอีกส่วนที่ได้คือกลีเซลรีนซึ่งต้องกรองแยกออกไป
จึงได้กลีเซอรอลและกรดไขมันเป็นผลพลอยได้ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นสามารถแสดงได้ดังนี้

 

“น้ำมันไบโอดีเซล” เป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกที่มีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สามารถแบ่งเกรดของไบโอดีเซล ดังนี้

1.B 100 คือ ไบโอดีเซล 100%
2.B 20 คือ ไบโอดีเซล 20% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 80%
3.B 5 คือ ไบโอดีเซล 5% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 95%
4.B 2 คือ ไบโอดีเซล 2% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 98%

 

นอกจากการนำไบโอดีเซลมาผสมกับน้ำมันดีเซลปกติแล้ว อีกทางเลือกหนึ่ง คือการใช้ไบโอดีเซล B 100 (ไบโอดีเซลล้วนๆไม่ผสมน้ำมันดีเซลปกติ) ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึง กับน้ำมันดีเซลปกติ อีกทั้งมีการทดสอบการใช้งานในต่างประเทศว่าสามารถใช้แทนน้ำมันดีเซลทั่วไปได้จริง ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมีการจำหน่ายไบโอดีเซล B 100 ค่อนข้างแพร่หลาย อย่างเช่น ประเทศเยอรมัน บริษัทรถยนต์หลายแห่งได้ออกแบบเครื่องยนต์ให้สามารถใช้กับไบโอดีเซล B 100 ได้โดยตรง ขณะที่สหรัฐอเมริกาเอง ก็มีผู้ที่นิยมนำไบโอดีเซลไปใช้งานกับเครื่องยนต์ที่มีรอบต่ำ หรือนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วน ร้อยละ 10 ,20 หรือ 30 ตามแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน

ปัจจุบันราคาจำหน่ายไบโอดีเซล B 5 มีความแตกต่างจากน้ำมันดีเซลปกติไม่มากนักเพราะมีราคาต่ำกว่าเพียง 50 สตางค์/ลิตร ในขณะที่ไบโอดีเซล B 100 นั้นจะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซลปกติราว 2 บาท/ลิตร (ถ้าไม่เสียภาษีและกองทุนน้ำมันฯ) ดังนั้นผู้ที่สามารถนำไบโอดีเซล B100 ไปใช้งานโดยตรง หรือนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลปกติในอัตราส่วนที่สูงๆ เพื่อใช้งานได้จะสามารถประหยัดได้มากพอควรที่เดียว

ทั้งนี้ความแตกต่างของราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลปกติและไบโอดีเซล B 5 หรือ B 100 จะมีมากหรือน้อย โดยหลักการจะขึ้นอยู่กับราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลซึ่ง คือ ราคาน้ำมันปาล์มดิบนั่นเอง รวมทั้งราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้อัตราการเก็บภาษีและกองทุนน้ำมันฯ ที่ปัจจุบันยังคงเก็บอยู่ในอัตราที่สูงก็ส่งผลต่อความแตกต่างของราคาจำหน่ายด้วยเช่นกัน การสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล ทั้ง B 5 และ B 100 ให้แพร่หลายมากขึ้นนั้น นอกจากจะใช้ปัจจัยด้านราคามาดึงดูดความสนใจแล้วความน่าเชื่อถือในคุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลและการรับรองคุณภาพจากบริษัทรถยนต์ ก็เป็นประเด็นสาคัญที่มีผลต่อความสนใจหันมาใช้งานของผู้บริโภคด้วย

ปัจจุบันบริษัทรถยนต์ยอมรับให้สามารถนำไบโอดีเซลผสม เพื่อใช้กับรถยนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 5 เท่านั้นสำหรับการผสมไบโอดีเซลในอัตราสูงๆ นั้นถึงแม้จะมีใช้กันอยู่มากในต่างประเทศแต่บริษัทรถยนต์ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องทดสอบการใช้งานด้วยด้วยตนเองว่าอัตราส่วนผสมที่เท่าใดจึงจะเหมาะสมเพราะเครื่องยนต์ดีเซลของแต่ละประเภทการใช้งานจะมีความแตกต่างกัน หากได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบริษัทผู้ค้าน้ำมันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องจักรกลไบโอดีเซล B 100 จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ใช้รถยนต์เครื่องดีเซลในการประหยัดค่าใช้จ่ายในภาวะน้ำมันแพงได้เป็นอย่างดี

*ขอบคุณ cpiagrotech.com