น้ำมันดีเซล ในวันนี้นั้นเรามาทำความรู้จัก น้ำมันดีเซลกันดีกว่า สำหรับในวันนี้นั้นเว็บ petroreal.info นั้นก็จะแนะนำ น้ำมันดีเซล ว่าน้ำมันดีเซล มันเป็นยังไงและเป็นและมันมีความเป็นมายังไง เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า น้ำมันดีเซล (Diesel Fuel) โดยจะได้มาจากการการกลั่นน้ำมันดิบ โดยปกติแล้วจะใช้ในเครื่องยนต์ ดีเซล มีลักษณะใสออกเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดมากกว่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลว ที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายร้อยชนิด ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล และคุณสมบัติทางกายภาพในช่วงกว้าง โดยทั่วไปสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิในช่วง ๑๕๐ – ๔๐๐ องศาเซลเซียส ดังนั้น น้ำมันดีเซลจะระเหยได้ยากที่อุณหภูมิบรรยากาศ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยได้ ต้องมีคุณสมบัติ และองค์ประกอบตามที่กองน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ทุกประการ เครื่องยนต์ดีเซล หมายถึง เครื่องยนต์ที่ใช้การจุดระเบิดด้วยความร้อนจากการอัดอากาศเข้ากระบอกสูบจนเกิดความร้อนสำหรับการจุดระเบิด โดยเครื่องยนต์ดีเซลมักใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก รถไฟ เรือ เป็นต้น ลักษณะจำเพาะน้ำมันดีเซล – จุดเดือด 250-350 องศาเซลเซียส – จำนวนอะตอม C13-C14 – ประกอบด้วยสายไฮโดรคาร์บอนที่มีแขนตรง – องค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ กำมะถัน…