แก๊สโซฮอล E20 ที่คุณอาจมองข้าม แก๊สโซฮอล E20 ที่คุณอาจมองข้าม  เวลาเติมน้ำมัน คุณเลือกเติมน้ำมันอะไร ผมเชื่อว่า เปิดประเด็นมาขนาดนี้หลายคนคงจะ มีความคิดต่างๆมากมาย หลายหลากในการเลือกเติมน้ำมันของคุณ แต่ถ้าวันนี้คิดว่าน้ำมันไหนที่คุ้มค่าที่สุด ในบรรดาน้ำมันหลากหลายประเภทที่มีให้เลือกใช้ในปั้มน้ำมันบ้านเราเห็นทีจะเป็นน้ำมัน แก๊สโซฮอล   E20  ทั้งหาเติมง่าย มีประสิทธิภาพ และหลายคนมองข้ามมันไป ด้วยภาพลักษณ์ถูกประหยัด เงินทั้งที่มีอาจเปี่ยมคุณภาพไม่แพ้แก๊สโซฮอล 95 เลยด้วยซ้ำไป E20  คืออะไร ตอนที่เริ่มใช้น้ำมันแสโซฮอลลในไทย เพื่อให้จดจำและเข้าใจง่ายได้มีการบัญญัติสัดส่วนการผสมเอทานอล (Ethanol)  ในเนื้อน้ำมันที่เติมเข้าสู่รถยนต์ที่เราใช้กัน ตัว “E” แทนมาจากคำว่า เอทานอล ใช้ระบุสัดส่วนการผสม ซึ่งแก๊สโซฮอล 95 ปกติที่เราใช้กันทั่วไป จะมีสัดส่วนการผสมร้อยละ 10 หรืออาจกล่าวว่าจะเรียกให้ถูกต้อง สมควรพูดว่า   E10 แต่เนื่องจากตั้งแต่แรกเริ่มเราใช้กันมายาวนาน คนเข้าใจ “แก๊สโซฮอล” ที่ย่อมาจากคำว่า แก๊สโซลีนผสานคำว่าแอลกอฮอล จึงไม่มีการเปลี่ยนการบัญญัติดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละ แต่เมื่อน้ำมันมีการผสมเอทานอลร้อยละ 20 เราจึงเรียกให้แตกต่างและเข้าใจง่ายว่า  E20 อันหมายถึงน้ำมันเบนซิน (ออกเทน 87)ที่มีสัดส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ที่มีเอทานอล…