petroreal น้ำมัน เว็บไซต์สำหรับความรู้ในเรื่องน้ำมัน

น้ำมัน เว็บไซต์สำหรับความรู้ในเรื่องน้ำมัน petroreal น้ำมัน เว็บไซต์สำหรับความรู้ในเรื่องน้ำมัน ที่ดีที่สุด ในประเทศไทย น้ำมัน แก๊สโซฮอล E20 เทคนิคสำหรับมือใหม่เพื่อการถ่ายภาพที่คมชัด น้ำมัน 2020 แก๊สโซฮอล E20 2020 ราคาน้ำมัน น้ำมันราคา 2020 petroreal น้ำมัน เว็บไซต์สำหรับความรู้ในเรื่องน้ำมัน /strong>

น้ำมันรถ ที่ดีที่สุด2020

น้ำมันรถ แต่ละชนิดต่างกันยังไง ?

Tag: ก๊าซโซลีน

น้ำมันดีเซล เรามาทำความรู้จัก ดีเซล กันดีกว่า

น้ำมันดีเซล ในวันนี้นั้นเรามาทำความรู้จัก น้ำมันดีเซลกันดีกว่า สำหรับในวันนี้นั้นเว็บ petroreal.info นั้นก็จะแนะนำ น้ำมันดีเซล ว่าน้ำมันดีเซล มันเป็นยังไงและเป็นและมันมีความเป็นมายังไง เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า น้ำมันดีเซล (Diesel Fuel) โดยจะได้มาจากการการกลั่นน้ำมันดิบ โดยปกติแล้วจะใช้ในเครื่องยนต์ ดีเซล มีลักษณะใสออกเหลืองเล็กน้อย มีความหนืดมากกว่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลว ที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนหลายร้อยชนิด ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล และคุณสมบัติทางกายภาพในช่วงกว้าง โดยทั่วไปสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิในช่วง ๑๕๐ – ๔๐๐ องศาเซลเซียส ดังนั้น น้ำมันดีเซลจะระเหยได้ยากที่อุณหภูมิบรรยากาศ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยได้ ต้องมีคุณสมบัติ และองค์ประกอบตามที่กองน้ำมันเชื้อเพลิงกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ทุกประการ เครื่องยนต์ดีเซล หมายถึง เครื่องยนต์ที่ใช้การจุดระเบิดด้วยความร้อนจากการอัดอากาศเข้ากระบอกสูบจนเกิดความร้อนสำหรับการจุดระเบิด โดยเครื่องยนต์ดีเซลมักใช้ในรถกระบะ รถบรรทุก รถไฟ เรือ เป็นต้น ลักษณะจำเพาะน้ำมันดีเซล – จุดเดือด 250-350 องศาเซลเซียส – จำนวนอะตอม C13-C14 – ประกอบด้วยสายไฮโดรคาร์บอนที่มีแขนตรง – องค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ กำมะถัน…


น้ำมันเบนซิน เรามารู้จักน้ำมันเบนซินกันดีกว่า

น้ำมันเบนซิน หรือ ก๊าซโซลีน น้ำมันเบนซิน หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่ง ที่เรียกว่า ก๊าซโซลีน (Gasoline) ในประเทศเครือจักรภพอังกฤษเรียกว่า เพทรอล (petrol ย่อมาจาก petroleum spirit) เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ชนิดเบนซีน  เป็นเชื้อเพลิงที่ระเหยได้ง่าย โดยก๊าซนี่ หรือว่าน้ำมันนี้ จะได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่น โดยกลั่น หรือ ตัดเอาส่วนที่เบาพอเหมาะจากส่วนต่างๆ ในกรรมวิธีการกลั่น แก๊สโซลีนได้มาจากการนำน้ำมันองค์ประกอบ ที่ได้จากจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน นำมาผสมสารเพิ่มคุณภาพ และสารเติมแต่ง เช่น MTBE, เอทานอล และสีย้อม การวัดคุณภาพของน้ำมันเบนซิน ใช้ค่าออกเทน ซึ่งในสมัยก่อนใช้วิธีเติมตะกั่วลงไปเพื่อปรับค่าออกเทน แต่ต่อมาได้วิจัยพบว่าเป็นอันตรายต่อระบบประสาทของมนุษย์ ปัจจุบันจึงได้ใช้สาร MTBE (Metyl Tertiary Butyl Ether) แทน และมีชื่อเรียกในประเทศไทยว่า น้ำมันไร้สารตะกั่ว เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซินชนิดสันดาปภายในโดยมีหัวเทียนเป็นเครื่องจุดระเบิด (Spark Ignition Internal Combustion Engine) ความสามารถในการระเหยน้ำมันต้องพอเหมาะกับการเผาไหม้ในกระบอกสูบและต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ในประเทศไทย เรียกน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้ว่าเบนซิน…