เชื้อเพลิงทดแทน โดยสำหรับในวันนี้ ทางด้านเว็บของเราเว็บ petroreal.info ก็จะมี เชื้อเพลิงทดแทน มาฝากทุกๆคนกัน และมาให้ความรู้ ว่าในโลกของพวกเราใน ปัจจุบันนี้ มีอะไรบ้างที่จะสามารถเอามาทดแทนการใช้น้ำมันได้บ้าง พลังงานทดแทน เชื้อเพลิงที่จะมาทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานยนต์ มีหลากหลายชนิด แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเอง ตอนนี้ก็เริ่มหันมาใช้ E85 หรือแก๊สโซฮอล ที่มีเอสธานอลผสมกับน้ำมันเบนซินอัตรา 85:15 กันแทบจะทั่วทั้งประเทศแล้ว และในตอนนี้ สหัรฐอเมริกานั้น มีสถานีบริการเชื้อเพลิงทดแทนซึ่งมีอยู่มากกว่า 6,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ที่ข้อมูลล่าสุดเผยแพร่บนเวบไซท์ AFDC ALTERNATIVE FUELS DATA CERTER การใช้เชื้อเพลิงทดแทนในโลกปัจจุบันนี้ ก็เพื่อลดปัญหามลภาวะซึ่งเกิดจากการใช้เชื้อเพลิง โครงการเมืองสะอาดของสหรัฐ ฯ จึงเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์นี้ มีโครงการวิจัยเชื้อเพลิงสะอาดจากการผลักดัน และแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนร่วมมือกันสาธิตการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ เชื้อเพลิง 9 ชนิด ที่ AFDC จัดอยู่ในกลุ่มทดแทน ได้แก่ ไบโอดีเซล ไฟฟ้า เอธานอล เมธานอล แก๊สธรรมชาติ (CNG/LNG) โพรเพน…